Opći uvjeti   •   Korisničke upute   •   Podrška

Pregled izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu

OIB
Naziv dobavljača
Proračunska godina

Na ovoj stranici mogu se pretraživati podaci o izvršenim plaćanjima iz državnog proračuna po dobavljačima.
Jedinstveni parametri pretraživanja su OIB dobavljača, naziv dobavljača i oznaka godine.
Nije moguć uvid u plaćanja po dobavljaču za ona plaćanja koja se krajnjem dobavljaču doznačavaju preko posebnih (pod)računa jedinstvenog računa riznice (npr. Isplate poticaja poljoprivrednicima).
Navedeni (pod)računi otvoreni su za potrebe izvršavanja državnog proračuna velikom broju dobavljača u istom datumu dospijeća i dnevno se svode na nulu.