Parametri pretrage:

Osnovni parametri pretrage:
* Molimo unesite barem jedan podatak o primatelju ili isplatitelju.

Dodatni parametri pretrage:
* Klikom na ikonu Preuzmi dostupni su dodatni podaci o isplati - oznaka i naziv potprograma (aktivnost/projekt) s kojeg su isplaćena sredstva i izvor financiranja.