Upit o trošenju sredstava državnog proračuna

Dobro došli na mrežne stranice Ministarstva financija, aplikacija Upit o trošenju sredstava državnog proračuna. Putem ove aplikacije omogućena je pretraga i uvid u isplate sredstava iz državnog proračuna odnosno financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna1, s jedinstvenog računa državnog proračuna.

Zakonska osnova
1. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21.) i
2. Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 59/23.)

Aplikacija omogućava pregled podataka o:
- primatelju sredstava odnosno nazivu pravne osobe uključujući i njegov osobni identifikacijski broj, odnosno ime i prezime fizičke osobe,
- isplatitelju sredstava odnosno nazivu isplatitelja (proračunski/izvanproračunski korisnik – nalogodavac isplate),
- visini isplaćenog iznosa te
- vrsti rashoda odnosno izdatka (4. razina ekonomske klasifikacije).
Informacije koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacije čija bi objava bila protivna posebnim propisima ne objavljuju se.

Dodatne informacije, koje su dostupne putem aplikacije, su podaci o aktivnosti/projektu na teret koje su isplaćena sredstva te izvoru financiranja, sukladno proračunskim klasifikacijama.

Podaci o isplatama osvježavaju se svakog radnog dana za prethodni radni dan, a moguće ih je pretraživati na godišnjoj odnosno mjesečnoj razini.

Upute o korištenju aplikacije dostupne su u korisničkim uputama kojima se pristupa dvoklikom na ikonu Korisničke upute na dnu ovoga ekrana.

Napomena
Na mrežnim stranicama Ministarstva financija nije moguć uvid u podatke o isplatama koje se ne izvršavaju izravno s jedinstvenog računa državnog proračuna (isplate koje se izvršavaju preko računa otvorenih za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika te isplate koje se izvršavaju s računa proračunskih korisnika izuzetih od obveze poslovanja preko jedinstvenog računa državnog proračuna). Za navedene isplate proračunski korisnici dužni su osigurati javnu objavu informacija o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama.


1 Izvanproračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ostali izvanproračunski korisnici državnog proračuna (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatske vode, Centar za restrukturiranje i prodaju, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Infrastruktura, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatska agencija za osiguranje depozita dužni su podatke o isplatama sredstava osigurati na svojim mrežnim stranicama.